Bel voor een melding van overlijden (dag & nacht)  

06 36 130 330

Ongeacht uw verzekering kunnen wij de uitvaart voor u verzorgen

Wat te doen bij overlijden
Flow Uitvaart legt de eerste stappen praktisch voor u uitStap 1 De huisarts bellen

Overlijden in ziekenhuis of zorginstelling:
Wanneer uw dierbare in het ziekenhuis of een zorginstelling is overleden, zal het medisch personeel het overlijden vaststellen. Van het medisch personeel van het ziekenhuis of zorginstelling ontvangt u een verklaring van overlijden. De verklaring van overlijden is een belangrijk document. Deze heeft de uitvaartondernemer later nodig om aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand te doen.

Overlijden in thuisstitiatie:
Wanneer uw dierbare thuis is overleden, belt u de huisarts. Ook als het midden in de nacht is. De arts zal dan langskomen en het overlijden vaststellen. Van de (huis)arts ontvangt u een verklaring van overlijden. De verklaring van overlijden is een belangrijk document. Deze heeft de uitvaartondernemer later nodig om aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand te doen.

Na het overlijden van een dierbare is er geen reden tot snel handelen. Neem de tijd die u nodig heeft. Het is prima om eerst de familie in te lichten of even samen te zijn.Stap 2 Neem contact met Flow Uitvaart op

Breng de familie, vrienden en de werkgever van de overledene op de hoogte.
Neem hierna zo snel mogelijk contact op met Flow Uitvaart. 06 36 130 330 (24/7 bereikbaar)
Flow Uitvaart kan uw uitvaart verzorgen, ongeacht of en waar de overledene verzekerd is.
Tijdens het telefoongesprek maken we een afspraak wanneer we bij u langskomen om de uitvaart door te nemen.
U kunt alvast bedenken welke personen u bij het gesprek met de uitvaartverzorger wilt laten aansluiten.Stap 3 Voorbereiden op het eerste gesprek

Om u voor te bereiden op het eerste gesprek met de uitvaartbegeleider staan hieronder een aantal punten waar u alvast over na kunt denken.
Het is niet nodig op alles een passend antwoord te hebben. Ik verwacht niet dat u al precies weet hoe u de uitvaart vorm wilt geven.
In het gesprek loop ik alles rustig met u door en nemen we de tijd om de verschillende opties te bespreken.

 • Zijn er wensen t.a.v. de laatste verzorging?

 • Waar wilt u de overledene naar laten overbrengen voor opbaring?

 • Kiest u voor cremeren of begraven?

 • Welk budget is er beschikbaar voor de uitvaart?

 • Wordt de kist gedragen door nabestaanden of door gespecialiseerde dragers?

 • Hoeveel mensen verwacht u ongeveer bij de uitvaart?

 • Moet er iets specifieks op de rouwkaart worden vermeld?

 • Hoe uitgebreid moet de catering zijn?

 • Is er behoefte aan foto- of filmopnames van de plechtigheid?


Het is handig om voor het eerste gesprek alvast de volgende dingen klaar te leggen:

 • Kleding voor de overledene

 • Identiteitsbewijs en eventueel het trouwboekje

 • Adressenlijst voor de rouwkaarten

 • Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen

 • codicil, wilsverklaring, ingevuld wensenboekje of een lijstje met de laatste wensStap 4 Eerste gesprek met Flow Uitvaart


In het eerste gesprek zullen we een aantal belangrijke zaken bespreken.

Verzorging van de overledene
Als eerste gaan we zorgdragen voor de laatste verzorging van de overledene. U kunt alvast wat klaarleggen ten behoeve van de laatste verzorging zoals kleding, schoenen, bril, kunstgebit en sierraden. Kies bijvoorbeeld kleding waar de overledene zich prettig in voelde of waarin hij of zij graag in gezien werd. Het is aan te raden om kleding met lange mouwen te kiezen. De kans bestaat er dat er kleine verkleuringen op de armen optreden na het overlijden.

Indien u het fijn vindt kunt u helpen bij de laatste verzorging van uw dierbare. Hierbij kunt u denken aan het helpen bij het wassen, aankleden, omdoen van sierraden of het kammen van de haren. Het kan allemaal, maar het hoeft uiteraard niet.

Het kan zijn dat uw dierbare nog in de het ziekenhuis, zorginstelling of een andere plek is. We bespreken waar u wilt waar uw dierbare naar overgebracht moet worden. Het kan zijn dat u kiest voor een thuis opbaring, een opbaring in een uitvaartcentra, een opbaring in eeen 24 uurs kamer of andere locaties. Ik zal dan zo spoedig mogelijk zorg dragen dat uw dierbare wordt overgebracht naar de gekozen locatie.

De uitvaart
Vervolgens nemen we uitgebreid de tijd om de wensen omtrent de uitvaart te bespreken. We gaan samen na of de overledene uitvaartwensen heeft vastgelegd in een wilsverklaring of codicil. Wellicht is de manier van uitvaart bij leven besproken. Als dit niet zo is, bedenk dan met uw naasten welke vorm van afscheid passend is bij uw dierbare. Geeft u de voorkeur aan een begrafenis of een crematie? Ik zal u informeren over de mogelijkheden.

Financiering
Ongeacht of en waar er een uitvaartverzekering is afgesloten, u bent vrij om de uitvaart zelf vorm te geven of u bij te laten staan door een uitvaartbegeleider.

Wettelijke formaliteiten
Ook bespreken we alvast een aantal praktische zaken, zoals de overlijdensakte en het verlof (goedkeuring) tot begraven of cremeren. De huisarts heeft na het vaststellen van het overlijden een A-verklaring en B-verklaring bij u afgegeven. Op de A-verklaring staat de naam, geboorte en overlijdensdatum van de overledene. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op de B-verklaring staat de doodsoorzaak vermeld. De B-verklaring wordt in een gesloten envelop aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand overhandigd. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand stuurt de B-verklaring vervolgens naar het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Met de A- en B-verklaringen en het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer het verlof tot begraven of cremeren. Zonder het document ''verlof tot begraven of cremeren'' kan er geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

Het overlijden moet bij de Burgerlijke Stand worden aangegeven in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente stelt een overlijdensakte op waarvan een uittreksel wordt meegegeven. Vaak doet de uitvaartverzorger deze aangifte, maar nabestaanden kunnen dit indien gewenst ook zelf doen.

Het ontvangen uittreksel van overlijden is nodig om een aantal formele zaken te kunnen regelen. Zonder het uitreksel van overlijden is het niet mogelijk om via het Centraal Testamentenregister te controleren of er een testament is. Er wordt dan door notarissen geen kopie van dit testament verstrekt. Met een uittreksel wordt het mogelijk om bijvoorbeeld abonnementen of de huur stop te zetten. Het uitreksel is ook nodig om, indien van toepassing, een uitkering van een levensverzekering aan te vragen.