Museum over de dood en zijn rituelen

Het afgelopen jaar was een verassend, leerzaam, leuk en een verdrietig jaar. Toen ik mij inschreef voor de opleiding Uitvaartbegeleider bij Apres la Vie academie had ik mij niet kunnen bedenken dat parallel aan deze opleiding mijn vader ongeneeslijk ziek werd, behandeld werd en afgelopen november overleed aan zijn ziekte. Zo gaat dat soms, mooie ervaringen die samen opgaan met verdrietige periodes. Maar wat ben ik blij dat deze opleiding parallel liep aan het laatste levensjaar van mijn vader. Door alle kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding heb ik de periode met mijn vader heel bewust meegemaakt. Het is een warme en waardevolle tijd geweest.

Nu sta ik aan het begin van het nieuwe jaar en heb mijn diploma voor uitvaartbegeleider gehaald. Dit wordt het jaar dat ik mijn uitvaart bedrijf Flow UItvaart presenteer en laat groeien. Een jaar waar ik weer nieuwe ervaringen op ga doen en nieuwe mensen ga ontmoeten. Ik kijk er naar uit.

Tijdens mijn diplomauitreiking heb ik een eigen en persoonlijke eed afgelegd. Een eed waar ik volledig achter sta.

Eed:

Ik beloof dat ik het vak uitvaartbegeleider zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens door dicht bij mijn gevoel te blijven waardoor mijn identiteit oprecht is. Door vanuit mijn gevoel te ondernemen beloof ik met toewijding, zorg en aandacht een uitvaart te begeleiden waarin de nabestaanden zich gehoord voelen met als doel een uitvaart te organiseren welke passend is als een warme jas voor de familie. Tevens beloof ik mij verder te verdiepen in passende uitvaarten voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik beloof het beroep uit te oefenen zolang ik er positieve energie van krijg zodat ik met volle zingeving een uitvaart kan begeleiden die mensen verdienen.

Lilian Kraaij